Dé norm voor de
NIS2 toeleveringsketen

De NIS2 wetgeving vanuit Europa om de cybersecurity van kritieke infrastructuren en essentiële diensten te beveiligen komt ook in Nederland. NIS2 staat voor Network and Information Systems Directive 2. Daarin staan beveiligingseisen, zorgplicht en meldplicht voor bedrijven in veel sectoren.

Essentiële en belangrijke bedrijven moeten samenwerken met hun directe leveranciers om de toeleveringsketen te beveiligen. Het NIS2 Quality Mark is daar een hulpmiddel voor.

Cybersecurity is

essentieel

voor de toekomst

Met het NIS2 Quality Mark laat je zien dat je bedrijf veilig werkt. Je kunt aan je grote klanten aantonen dat je maatregelen hebt genomen.

NIS2 Quality Mark:

Voor wie geldt wat?

Het gebruik van een norm verhoogt het vertrouwen

De NIS2 is voor 3 groepen: essentiële bedrijven, belangrijke bedrijven en toeleveranciers (vaak mkb-bedrijven). Alle groepen hebben baat bij het NIS2 Quality Mark omdat: