De 80-20 regel

Ga veilig samenwerken in de toeleveringsketen. Maar laat je niet gek maken.

De 80-20 regel is zeker van toepassing in cybersecurity. Als je 20% maatregelen neemt ben je al 80% veiliger. Experts zijn het daarover eens.

De beste hackers ter wereld hou je niet tegen met basismaatregelen. Toch is zelfs het nemen van basismaatregelen een stevige stap naar digitale veiligheid. Het is dus belangrijk dat je die stap maakt. 

Wij schatten in dat 80% tot 90% van alle mkb-bedrijven nu voldoende hebben aan het NIS2 Quality Mark Basic. Dit keurmerk ligt op een niveau dat ook door overheidsinstanties wordt aanbevolen op hun sites. 

De wet gaat in op 17 oktober 2024. Neem dit jaar de NIS2 Quality Mark Basic stappen. In de jaren daarna kun je eventueel extra maatregelen nemen, want cybersecurity is geen eenmalige aangelegenheid. Technologische ontwikkelingen gaan nu eenmaal erg snel.