Normcommissie

Cybersecurity

specia­listen

Veel branches in Nederland hanteren normen, hebben een eigen keurmerk of certificering. Er is daardoor veel expertise over normen en certificering bij brancheorganisaties. De normcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties en wordt ondersteund door cybersecurityspecialisten, communicatiespecialisten, juristen, auditors en testgroepen.

De leden van de normcommissie, afgevaardigden van 10 brancheorganisaties, die over de NIS2 Quality Mark gaan worden ondersteund door specialisten verdeeld over groepen:

Audit kwaliteit borging
Werken met gerenommeerde specialisten uit veld van kwaliteit in een supervisie rol
Werken met onafhankelijke en erkende auditors die zeer goed worden getraind in NIS2 Quality Mark audits
Ondersteunen van auditors met een NIS2 Quality Mark helpdesk om snelheid te kunnen maken gezien de hoeveelheid werk en de deadline van 17 oktober
Audit kwaliteit borging
Klachtencommissie die zorgt dat er onafhankelijke behandeling van klanten wordt gedaan, alsmede voorziet in mediation in geval van disputen
Stelsel van onafhankelijke, random gekozen steekproefcontroles om de kwaliteit van de audits en de genomen maatregelen te controleren